NU316
Menu
NU316
NU316
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

NU316

Rozměry a hmotnost

Ød 80 mm
ØD 170 mm
B 39 mm
rₛ 2.1 mm
r₁ₛ 2.1 mm
s 1.5 mm
Hmotnost 3.9 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 99 mm
dₐ max. 97 mm
db min. 105 mm
dc min. 116 mm
dd max. - mm
Dₐ max. 158 mm
Db min. - mm
rₐ max. 2 mm
rb max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 192 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 192 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 21.9 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3500 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 4200 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE