Analýza příčin poruch | ZKL Group
Menu
Analýza příčin poruch Analýza příčin poruch

Analýza příčin poruch

V technologickém centru koncernu ZKL vám zaručujeme odbornost a dlouholetou zkušenost našich pracovníků. Mají tu nejlepší kvalifikaci pro určení hlavní příčiny poruch strojních součástí i pro stanovení preventivních opatření, abyste těmto závadám předešli.
ZKL - Ing. Jakub Němeček
Ing. Jakub Němeček
Vedoucí Odboru zkušebny

Co je analýza příčin poruch?

Analýza příčin poruch je komplexní šetření k určení mechanismů selhání a hlavní příčiny poruch. Postup analýzy hlavních příčin se skládá ze sběru a rozboru dat, následně jejich kritického zhodnocení a formulace jasných závěrů. Nakonec předkládáme návrh a doporučení nápravných či preventivních opatření.

Proč je analýza příčin poruch důležitá?

Analýza poruch odhaluje základní příčinu selhání a doporučuje preventivní opatření, která mají zabránit opakování poruchy. Jako výrobce či provozovatel víte, že poruchy přispívají k prostojům a ovlivňují vaše podnikatelské aktivity i ziskovost. V nejhorších scénářích dokonce představují riziko pro zaměstnance, veřejnost a životní prostředí, čímž si můžete poškodit dobrou pověst či čelit soudním sporům.

Využívané technické oblasti

  • metalografická analýza
  • fraktografická analýza
  • metrologie rotačních dílů
  • chemické složení
  • analýza tepelného zpracování
  • měření tvrdosti
  • vyhodnocení povrchových i vnitřních vad materiálů, hodnocení mikročistoty