Zkušebnictví | ZKL Group
Menu
Zkušebnictví Zkušebnictví

Zkušebnictví

V ZKL máme zkušebnu ložisek vybavenou stroji pro testování valivých ložisek a zkoušky kontaktní únavy materiálu. Zajišťujeme analýzy materiálu, maziva a metrologii rotačních dílů.
ZKL - Ing. Jakub Němeček
Ing. Jakub Němeček
Vedoucí Odboru zkušebny
Zkoušky provádíme jak pro běžná, tak i speciální valivá ložiska a následně vyhodnocujeme jejich základní parametry: dynamickou únosnost, mezní frekvenci otáčení, těsnící schopnosti ložisek. Na přání poskytujeme také speciální a provozní zkoušky. Základem při ověřování kvality výrobního procesu jsou naše laboratorní zkoušky ve vlastní produkci ložisek ZKL.

Prováděné zkoušky doplňujeme dle potřeby dalšími analýzami:

  • metalografie
  • metrologie
  • rozbor maziva
  • rozbor chemického složení

Zkoušky výkonnostních parametrů ložisek

V závislosti na velikosti a typu zkoušených ložisek je možné nastavit velikost radiálního, axiálního nebo kombinovaného zatížení. Zkušební stavy jsou osazeny frekvenčními měniči, zkušební otáčky proto můžeme nastavit zcela libovolně.

Zkoušky výkonových parametrů radiálních ložisek jsou prováděny na stanicích typu RAH:

Rozsah rozměrů zkoušených ložisek:

Průměr díry: od 5 mm do 160 mm
Vnější průměr: od 12 mm do 240 mm
Šířka: od 5 mm do 80 mm

Zkoušky výkonových parametrů axiálních ložisek jsou prováděny na stanicích typu AS:

Rozsah rozměrů zkoušených ložisek:

Průměr díry: od 60 mm do 110 mm
Vnější průměr: od 130 mm do 190 mm
Šířka: od 42 mm do 60 mm

ZKL nabízí zkoušky valivých ložisek všech výrobců, a to včetně kontroly před zkouškou a kvality zpracování těchto ložisek v metrologické a metalurgické laboratoři. Pro bližší informace o zkouškách radiálních ložisek nás neváhejte kontaktovat.

Zkoušky materiálu na kontaktní únavu

  • zkoušky únavových vlastností materiálu – kontaktní únava
  • zkoušky vlivu maziva na kontaktní únavu materiálu

Speciální zkoušky

Provádíme zkoušky speciálních parametrů valivých ložisek:

  • zkoušky těsnících schopností těsněných ložisek
  • měření třecího momentu těsněných ložisek

Rozsah rozměrů zkoušených ložisek:

Průměr díry: od 5 mm do 160 mm
Vnější průměr: od 12 mm do 240 mm
Šířka: od 5 mm do 80 mm

Pozn.: Maximální hodnoty zkušebních parametrů – zatěžovací síly, provozní otáčky – se liší dle velikosti zkušebního zařízení.