Odvětví | ZKL Group
Menu
Odvětví ZKL Odvětví ZKL

Odvětví ZKL

ZKL je osvědčeným a spolehlivým dodavatelem s certifikací pro celou řadu průmyslových podniků. Vyráběný sortiment standardních a speciálních ložisek značky ZKL plní ty nejnáročnější požadavky zákazníků v široké oblasti jednotlivých průmyslových odvětví.
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

Větrná energie

Trendem ve větrné energetice je snižování výrobních nákladů na vyrobenou MWh elektrické energie při zachování kvality a spolehlivosti elektráren. Inovativní řešení ložisek ZKL hlavních rotorů větrných elektráren pro různé typy uložení hlavních hřídelí vám umožní zůstat konkurenceschopní a efektivní.
Větrná energie

Železnice

Dopravu po železnici můžeme označit za nejbezpečnější a nejekonomičtější pozemní způsob přepravy osob i nákladu. Stejně jako v jiných odvětvích, také v železničním průmyslu klademe vysoký důraz na spolehlivost jednotlivých dílů. Držíme se současného trendu prodlužování servisních intervalů. Snižujeme tím zákazníkům náklady související s provozem kolejového vozidla.
Železnice

Ocelárny

Válcovací tratě, tratě na kontilití či konvertory se vyznačují natolik nepříznivými provozními podmínkami jako jen málo jiných aplikací. Všudypřítomný prach, vysoká okolní teplota, vysoká vlhkost, rázová zatížení, vysoké rychlosti otáčení – tomu všemu jsou ložiska v ocelárnách a hutích běžně vystavována. 
Ocelárny

Zpracování surovin

Výrazné teplotní výkyvy, vysoká prašnost, vlhkost či vibrační a rázové zatížení – těžba a zpracování kamene nebo jiných surovin zkrátka vykazují velmi náročné provozní podmínky. V ZKL nabízíme celou řadu technických řešení pro jednotlivé segmenty tohoto odvětví – vyvíjíme standardní či speciální soudečková ložiska, která jsou nosnými komponenty zařízení těžebního a kamene zpracujícího průmyslu. Z konstrukce ložisek vytěžíme maximum, aby byl provoz každého zařízení co nejekonomičtější.
Zpracování surovin

Důlní průmysl

Pod pojmem těžké strojírenství si představte těžká vozidla speciálně konstruovaná pro pozemně-stavební, povrchové a hlubinné těžební práce. Dříve tuto práci vykonávala tažná zvířata či jednoduché stroje. Od počátku 20. století se však tato oblast strojírenství významně změnila. Dnes ji mají v rukou sofistikovaná, automatizovaná a mohutná zařízení. Na mysli máme například kolesová rypadla, buldozery, jeřáby, bagry či nakladače. Vedle takových strojů vypadají běžné dopravní prostředky jen jako dětské hračky.
Důlní průmysl

Zemědělství

U zemědělských strojů zákazníci preferují především snadnou montáž, údržbu a výměnu ložisek. Zařízení však mají často nestandardní rozměry i tvary, což znamená, že je také potřeba speciální design ložisek: například s nestandardními zástavbovými rozměry, speciálními nároky na těsnicí systém nebo s atypickou vnější geometrií pro usnadnění montáže. V ZKL nabízíme nejen standardní sortiment ložisek, ale zajistíme i navržení ložisek na míru dle vašich požadavků.

Zemědělství