Větrná energie | ZKL Group
Menu
Větrná energie Větrná energie

Větrná energie

Trendem ve větrné energetice je snižování výrobních nákladů na vyrobenou MWh elektrické energie při zachování kvality a spolehlivosti elektráren. Inovativní řešení ložisek ZKL hlavních rotorů větrných elektráren pro různé typy uložení hlavních hřídelí vám umožní zůstat konkurenceschopní a efektivní.
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:
Za poslední desetiletí se oblast větrné energetiky výrazně proměnila. Větrné elektrárny se dramaticky zvětšovaly a zvyšovaly svůj výkon. Souběžně na trh přicházela řada konceptů uložení hlavních hřídelí nesoucích rotor s listy vrtule s důrazem na jejich efektivitu a vysokou provozní spolehlivost. V ZKL vyrábíme široký sortiment dvouřadých soudečkových ložisek pro uložení hlavních hřídelí větrných elektráren. Zároveň se podílíme na nových projektech s předními světovými výrobci a pronikáme i do oblasti kuželíkových ložisek.

ZKL soudečková ložiska pro hlavní rotory větrných elektráren

Soudečková ložiska pro hlavní rotory navržená pro náročné provozní podmínky větrných elektráren.
Vlastnosti:
 • Optimalizovaná vnitřní geometrie ložiska
 • Symetrické valivé elementy
 • NEW FORCE standard
 • Zvýšená přesnost
 • Hlavní rozměry dle rozměrového plánu ISO
 • Jednodílná mosazná klec vedená na vnitřním kroužku
Výhody:
 • Přenáší vysoká zatížení
 • Dlouhá životnost
 • Kompenzují nesouososti a průhyby hlavního hřídele
 • Jednoduché domazávání
 

ZKL pokročilá soudečková ložiska pro hlavní rotory větrných elektráren

Pokročilá soudečková ložiska jsou optimalizována podle specifických provozních podmínek větrných turbín a zohledňují speciální požadavky zákazníka.
Vlastnosti:
 • Optimalizovaná vnitřní geometrie ložiska
 • Zvýšená axiální únosnost ložiska
 • Symetrické valivé elementy
 • NEW FORCE standard
 • Zvýšená přesnost
 • Hlavní rozměry dle rozměrového plánu ISO
 • Dvoudílná mosazná klec vedená na vnitřním kroužku
 • Valivé elementy opatřeny povlakem
 • Vysoká jakost funkčních ploch
 
Výhody:
 • Přenáší vyšší axiální zatížení
 • Delší životnost
 • Kompenzují nesouososti a průhyby hlavního hřídele
 • Jednoduché domazávání
 • Vysoká efektivita provozu

ZKL jednořadá kuželíková ložiska pro hlavní rotory větrných elektráren

Konstrukce ložisek přizpůsobena požadavkům uložení v pouzdru s optimalizovaným unikátním řešení klece.
Vlastnosti:
 • Optimalizovaná vnitřní geometrie ložiska
 • NEW FORCE standard
 • Speciální segmentová klec
 • Vysoká jakost funkčních ploch
 • Vysoká axiální únosnost ložiska
 
 
Výhody:
 • Velmi tuhé uložení
 • Dlouhá životnost
 • Vysoká efektivita provozu
 • Nízká hmotnost

Výpočty a simulace

Návrh uložení a vhodných ložisek provádíme s ohledem na konkrétní zatížení a provozní podmínky zákazníků s ohledem na minimalizaci nákladů. Samotné výrobě a dodání ložisek do větrných elektráren předchází koncepční projektové řízení. Jeho součástí jsou výpočty trvanlivostí ložisek a kontaktních napětí na základě dat simulujících reálný provoz elektrárny.

vitr_3.png