Zpracování surovin | ZKL Group
Menu
Zpracování surovin Zpracování surovin

Zpracování surovin

Výrazné teplotní výkyvy, vysoká prašnost, vlhkost či vibrační a rázové zatížení – těžba a zpracování surovin zkrátka probíhá ve velmi náročných provozních podmínkách. V ZKL nabízíme celou řadu technických řešení pro jednotlivé segmenty tohoto odvětví. Z konstrukce ložisek vytěžíme maximum, aby byl provoz každého zařízení co nejekonomičtější.
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:
Najděte správné řešení pro vaši konkrétní aplikaci a společně se postavme budoucím výzvám.

Drtiče jsou zařízení, které mělní kámen či jiný drcený materiál do formy zrn. Provedení a typů těchto drtičů je mnoho, avšak mezi nejpoužívanější typy patří čelisťové, odrazové a kuželové. Každý z nich má své přednosti i nevýhody. Čelisťové drtiče vynikají jednoduchou konstrukcí, nižšími provozními náklady oproti ostatním typům a vysokou spolehlivostí. Nejsou však vhodné pro drcení např. železobetonu a takových zrn materiálu, která vykazují horší tvarové vlastnosti. Výhodou odrazových drtičů je velký stupeň zdrobnění, vysoký výkon a vynikající tvarový index zrna. Nevýhodou je vysoká prašnost a hlučnost v provozu a také vyšší servisní náklady.
 

Ložiska v drtičích

Pro všechny typy drtičů však platí, že ložiska drtičů jsou vystavena vysokým rázovým zatížením a nadměrné prašnosti. Výrobci ložisek proto nesou velkou zodpovědnost za to, aby vyrobili ložiska s co nejvyšší únosností a kvalitně zpracovanými funkčními plochami. Uživatel však musí dbát na pravidelnou údržbu ložiska, a to především na jeho správné domazávání. V ložisku totiž musí být vždy čerstvé mazivo. 


V ZKL svou roli plníme zavedením inovované generace soudečkových ložisek New Force. Ložiska této generace jsou díky svým vlastnostem srovnatelná s prémiovými značkami na trhu.

Nejčastěji se na excentrické hřídele drtičů montují soudečková ložiska řad 230, 231 a 223 s normální radiální vůlí nebo s vůlí C3. V ZKL dodáváme ložiska v provedení EMH NF pro kompletní rozsah výkonů a velikostí drtičů. Jedná se o ložiska s jednodílnou masivní mosaznou klecí.

 
Pásové dopravníky převáží mělněný materiál na dlouhé vzdálenosti. Často se nachází v nedostupných lokalitách a čelí velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám. Každý jejich servis, nebo neplánovaná odstávka tak vyžaduje značné náklady. Spolehlivost a bezúdržbovost jednotlivých komponent jsou právě u těchto strojů důležitější více než kdekoliv jinde.

Ložiska v pásových dopravnících

Pásové dopravníky se skládají z hnacích a hnaných hlavních válců, napínacích válců a válečků. Hnací, hnané a napínací válce bývají zpravidla uloženy v soudečkových ložiscích. ZKL jako jeden z mála světových výrobců ložisek nabízí svým zákazníkům těsněná soudečková ložiska. Ta splňují ty nejpřísnější požadavky na spolehlivost provozu. Ložiska disponují kontaktním břitovým těsněním z materiálu NBR (do 110 °C), případně HNBR (do 150 °C) a jsou standardně namazaná plastickým mazivem ZKL LVT 2 EP (do 110 °C). 


Těsnění zabraňuje vniknutí nečistot do vnitřního prostoru ložiska. V kombinaci se správně provedeným těsněním domečku – labyrintové těsnění domku a vnitřní prostor domku vyplňujeme plastickým mazivem – ztělesňuje ideální řešení pro danou aplikaci. Z praxe máme ověřeno, že těsněná soudečková ložiska dosahují 2,5 až 3násobku životnosti v porovnání s otevřenými soudečkovými ložisky.
Třídiče, jak už jejich název napovídá, slouží k třídění materiálu podle frakce při nižších kapacitách materiálu. Stroj třídí materiál za pomoci vibrací či rotace. Frakce s jemnějším zrnem propadávají skrze síto. Ty hrubozrnné naopak putují po povrchu síta a vrací se zpět – například do fáze drcení. Způsobů, jak třídit materiál, je stejně jako v případě drcení a drtičů, vícero. Existují kývavé třídiče, bubnové prosévače, vibrační třídiče apod.

Ložiska ve vibračních třídičích

Základní součástí třídičů jsou zpravidla vibromotory či případně excentricky nevyvážené hřídele, které vyvozují kruhový nebo eliptický kmitavý pohyb. Třídiče jsou uloženy na pružinách a svým kmitáním posouvají materiál po povrchu síta. Takto dochází ke třídění. Zkušenosti ukazují, že běžná provedení soudečkových ložisek s mosaznými nebo plechovými klecemi, která se na excentrické hřídele či do vibromotorů montují, neobstojí. Naopak, dochází u nich k předčasnému selhání. V ZKL jsme právě z tohoto důvodu vyvinuli speciální soudečková ložiska pro vibrační aplikace a označili je sufixem EMHD2. V naprosté většině se jedná o ložiska řady 223. Výjimkou mohou být ložiska řady 222 a 233. Sortiment těchto ložisek nabízíme od 40 mm po 200 mm průměru díry.

Technické informace ložisek EMHD2:

  • zvýšená přesnost vnitřní geometrie a vnitřního průměru ložiska
  • mosazná klec na vnějším kroužku ložiska
  • radiální vůle C4