Nabídka výzkumně-inovační kapacity | ZKL Group
Menu
Nabídka výzkumně-inovační kapacity Nabídka výzkumně-inovační kapacity

Nabídka výzkumně-inovační kapacity

ZKL - Ing. Jakub Němeček
Ing. Jakub Němeček
Vedoucí Odboru zkušebny
Nabízíme spolupráci v oblasti vývoje povrchových vrstev a výzkumně-inovační kapacity vytvořené v rámci projektu „Založení vývojového centra analýzy pokročilých povrchů koncernu ZKL“ reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024271

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. CENÍK těchto služeb je individuální v závislosti na rozsahu analýz a jejich odborné náročnosti.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely výzkumu a vývoje:
3D skener ATOS Q 12M
Vhodné pro měření složitých tvarových dílů ve vysoké kvalitě. Optické měření plastových, lehkých nebo poddajných dílů, které je složité měřit dotykovou sondou.
Mikrotvrdoměr QNESS Q30 CHD Master+
Měření tvrdosti metodou HV 0,1 až HV 30.
Vysoká opakovatelnost analýz.
Měření povrchových vrstev a tepelně-chemické úpravy povrchu materiálu.
Možnost vyhodnotit metodami NHD, CHD, SHD.
Elektronový mikroskop TESCAN VEGA
Analýza a zobrazení mikro a nano struktur materiálu.
Přístroj vhodný pro kontrolu nebiologických vzorků.
Možnost provést chemickou analýzu materiálu, vměstků v materiálu.
Měřidlo kontury, tvaru a textury povrchu dílů Form Talysurf PGI NOVUS
Měřidlo určené pro kontrolu povrchu dílů, stavu povrchových vrstev a kvality opracování dílů.
Kontrola drsnosti (textury) povrchu.
Kontrola tvaru a lineárních geometrických tolerancí.
Pro přesná měření v přesném strojírenství a ložiskové výrobě.