Smluvní podmínky | ZKL Group
Menu

Smluvní podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku a do jejích aplikací vlastněných společností ZKL, a.s. a jejich použitím souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami:
 
Vyloučení záruky a omezení odpovědnosti
Přestože bylo vynaloženo nejvyšší úsilí na zajištění správnosti informací uvedených na těchto webových stránkách a v jejích aplikacích, společnost ZKL, a.s. poskytuje tyto informace „ve stavu, v jakém jsou“ a zříká se veškerých záruk, ať přímých, nebo nepřímých, mimo jiné včetně nepřímých záruk prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu. Tímto berete na vědomí, že tyto webové stránky a jejich aplikace používáte na vlastní nebezpečí, že přejímáte plnou odpovědnost za veškeré náklady spojené s používáním těchto webových stránek a jejich aplikací a že společnost ZKL, a.s. neponese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné či nepřímé škody jakéhokoli druhu, které vznikly v důsledku přístupu a používání k informacím nebo softwaru, jež jsou zpřístupněny na těchto webových stránkách a v jejich aplikacích.

Veškeré záruky a prohlášení uvedené na těchto webových stránkách a v jejích aplikacích, které se týkají vámi zakoupených nebo používaných výrobků nebo služeb společnosti ZKL, a.s., se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
 
Autorská práva
Autorské právo k těmto webovým stránkám a jejich aplikacím, informacím a softwaru, které jsou na těchto webových stránkách a v aplikacích poskytovány, náleží společnosti ZKL, a.s. nebo osobám, které jí poskytly souhlas s jejich používáním. Veškerá práva jsou vyhrazena. Informace a software zpřístupněný na těchto webových stránkách a v aplikacích nesmějí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, převáděny, distribuovány, ukládány, měněny, stahovány nebo jinak zneužívány k jakýmkoli komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZKL, a.s. Bez předchozího písemného souhlasu ZKL, a.s. však mohou být reprodukovány, ukládány a stahovány jednotlivci k soukromému, nekomerčnímu využití. Tyto informace nebo software za žádných okolností nesmějí být poskytnuty třetím stranám.

Tyto webové stránky a jejich aplikace obsahují určité snímky použité na základě licence společnosti Shutterstock, Inc.
 
Ochranné známky
Veškeré ochranné známky, obchodní značky a firemní loga uvedená na webových stránkách a jejich aplikacích jsou majetkem společnosti ZKL, a.s. a nesmějí být žádným způsobem používány bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZKL, a.s.
 
Změny
Společnost ZKL, a.s. si vyhrazuje právo kdykoli tyto webové stránky a jejich aplikace změnit nebo doplnit.