Inženýring | ZKL Group
Menu
Inženýring Inženýring

Inženýring

Uvítali byste odborné a komplexní poradenství při vývoji, simulacích a tvorbě návrhu? Využijte naše expertní zkušenosti z návrhu ložisek, FEM a aplikace kontaktní mechaniky pro ozubení, vačky, pohybové šrouby a lineární vedení.

 
ZKL - Ing. Tomáš Novák
Ing. Tomáš Novák
Vedoucí technické podpory prodeje
Naše služby jsou založeny na dlouholeté zkušenosti z realizovaných projektů a vlastním know-how. V portfoliu kromě vývoje ložisek, jejich uložení a aplikaci know-how z kontaktní mechaniky na vývoj ozubení, vaček, pohybových šroubů a lineárních vedení však najdete i další činnosti: návrhy mechanických komponent nebo jednodušších nástrojů pro plošné tváření. Veškeré konstrukční práce probíhají v softwaru Creo Parametric. 

Softwarové vybavení pro simulace a výpočty, které zahrnuje mimo jiné Marc, Patran, Apex a Adams, umožňuje řešit jak statické, tak dynamické lineární i nelineární úlohy. Kromě komerčních softwarů jsme interně vyvinuli i další nástroje, které nám urychlují a zlepšují práci – například software pro výpočet vlastností mazivového filmu.

Výzkumné a vývojové aktivity

 • návrh a vývoj konstrukčního konceptu
 • rozměrový návrh
 • koncepční studie
 • kontrola FEM v oddělení výpočtových analýz
 • optimalizace konstrukce na základě výpočtu
 • citlivostní analýzy
 • expertní posudky
 • nabízíme spolupráci s univerzitami a výzkumnými centry v oborech: kontaktní mechanika, tribologie, materiálové inženýrství

Detailní konstrukce strojních celků a dílů

 • detailní konstrukční dokumentace sestav a jednotlivých dílů produktu
 • výkresová dokumentace z 3D modelu
 • konstrukční a kontrolní výpočty

Simulace, výpočty a analýzy

 • verifikace a optimalizace konstrukčních řešení ložisek a technologických prvků určených pro jejich výrobu
 • výpočty pro externí zákazníky z oblasti všeobecného strojírenství
 • analytické výpočty
 • výpočty metodou konečných prvků

Analýzy za využití FEM  
 • strukturální analýzy s lineárním materiálovým modelem
 • strukturální analýzy s nelineárním materiálovým modelem
 • strukturální analýzy geometricky lineární
 • strukturální analýzy geometricky nelineární
 • kontaktní problémy
 • úlohy s kombinovaným namáháním
 • analýzy tuhosti uložení sestav
 • chování ložisek v podsestavách
 • mechanické namáhání při zvýšené teplotě

Analýzy v oblasti ložisek
 • napěťově-deformační analýzy
 • určení tuhosti
 • určení reakčního momentu v ložisku
 • optimalizace vnitřní geometrie
 • určení mezního vyklopení

Dynamické analýzy
 • modální analýzy (vlastní frekvence)
 • frekvenční odezva na harmonické buzení
 • transientní analýzy
 • lomové analýzy