Certifikáty a politika IMS | ZKL Group
Menu
Politika IMS Politika IMS

Politika IMS

Politika koncernu ZKL je prohlášení vedení jeho společností o záměrech a zásadách, které vycházejí ze strategie koncernu. Tyto zásady se vztahují ke kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců.

Politika integrovaného systému managementu koncernu ZKL

Vedení koncernu ZKL a dceřiných společností se zavazuje v souladu se strategií společnosti a s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO/TS 22163 plnit a překonávat požadavky a očekávání našich zákazníků, chránit nejen zdraví našich zaměstnanců, ale také s odpověd­ností řádného hospodáře neustat ve zlepšování, ochraně životního prostředí a zdraví tak, aby­chom předali odkaz tradice ložisek ZKL v pořádku dalším generacím.

Politika kvality koncernu ZKL je schválena generálním ředitelem a platná pro všechny dceřiné společnosti koncernu ZKL. Vychází z kontextu organizace a poskytuje rámec pro stanovení cílů.

Prohlášení

Certifikáty a osvědčení