Důlní průmysl | ZKL Group
Menu
Důlní průmysl Důlní průmysl

Důlní průmysl

Pod pojmem těžké strojírenství si představte těžká vozidla speciálně konstruovaná pro pozemně-stavební, povrchové a hlubinné těžební práce. Dříve tuto práci vykonávala tažná zvířata či jednoduché stroje. Od počátku 20. století se však tato oblast strojírenství významně změnila. Dnes ji mají v rukou sofistikovaná, automatizovaná a mohutná zařízení. Na mysli máme například kolesová rypadla, buldozery, jeřáby, bagry či nakladače. Vedle takových strojů vypadají běžné dopravní prostředky jen jako dětské hračky.
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:
Těžbu materiálů, jejich zpracování či pozemně-stavební práce odvádí těžká technika, mechanizace a řada dalších zařízení: průmyslové převodovky, ventilátory, hydraulické pumpy apod. Jsou to všechno zařízení pracující v těžkých provozních podmínkách – ve vysoké vlhkosti, v kolísavých teplotách, v prašném a znečištěném prostředí či pod různým druhem zatížení. I přes to musí být komponenty těchto zařízení maximálně spolehlivé a mít co nejekonomičtější provoz.
V ZKL jsme za 100 let existence dodali desítky typů speciálních i standardních ložisek, a to po celém světě. S koncovými zákazníky neustále hovoříme a diskutujeme a na základě jejich potřeb navrhujeme ložiska přesně na míru. Z celé řady speciálních ložisek uveďme například velkorozměrové dělené soudečkové ložisko pro uložení korečkového kolesa důlního rypadla. Ze souboru standardních ložisek pak jmenujme třeba axiální soudečková ložiska ZKL, která našla své uplatnění v hácích přístavních jeřábů. Všechny projekty tohoto druhu jsou charakteristické tím, že naši ZKL technici  jsou s vámi, jakožto se zákazníkem, v kontaktu od prvotní poptávky až po asistenci u montáže ložisek.