Služby | ZKL Group
Menu
Služby Služby

Služby


Potřebujete poradit s uložením ložisek? Předčasně vám ložiska havarovala a vás zajímá proč? Nevíte, jak ložisko správně mazat? Nebo hledáte spolehlivého partnera pro vývoj produktu či verifikaci FEM simulací?
Kontaktujte obchodního zástupce ZKL, nebo rovnou skrze technickou podporu. Spoluprací vám pomůžeme získat konkurenční výhodu a zkrátit čas vývoje produktu.

Technická podpora

Aplikační inženýrství


Navrhujete zařízení pro nestandardní podmínky? Vyvíjíte nové stroje? Potřebujete poradit s volbou ložiska, nebo proškolit své zaměstnance? Nejen to vám pomohou vyřešit aplikační inženýři ZKL.

Aplikační inženýrství

Inženýring

Uvítali byste odborné a komplexní poradenství při vývoji, simulacích a tvorbě návrhu? Využijte naše expertní zkušenosti z návrhu ložisek, FEM a aplikace kontaktní mechaniky pro ozubení, vačky, pohybové šrouby a lineární vedení.
Inženýring

Zkušebnictví

V ZKL máme zkušebnu ložisek vybavenou stroji pro testování valivých ložisek a zkoušky kontaktní únavy materiálu. Zajišťujeme analýzy materiálu, maziva a metrologii rotačních dílů.
Zkušebnictví

Soudní znalectví

V ZKL nabízíme i odborné poradenství a konzultace v oboru všeobecného strojírenství se specializací na valivá ložiska a příslušenství.
Soudní znalectví

Analýza příčin poruch

V technologickém centru koncernu ZKL vám zaručujeme odbornost a dlouholetou zkušenost našich pracovníků. Mají tu nejlepší kvalifikaci pro určení hlavní příčiny poruch strojních součástí i pro stanovení preventivních opatření, abyste těmto závadám předešli.
Analýza příčin poruch

Renovace ložisek repasováním

Nová ložiska mohou být plnohodnotně nahrazena ložisky renovovanými v ZKL. Snižují náklady na výrobu nových ložisek a zároveň redukují provozní náklady vašich strojů. Oprava je navíc rychlejší a levnější než výroba nového ložiska.
Renovace ložisek repasováním

Nabídka výzkumně-inovační kapacity

Nabízíme spolupráci v oblasti vývoje povrchových vrstev a výzkumně-inovační kapacity vytvořené v rámci projektu „Založení vývojového centra analýzy pokročilých povrchů koncernu ZKL“ reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024271
Nabídka výzkumně-inovační kapacity