6209N
Menu
6209N
6209N
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6209N

Rozměry a hmotnost

Ød 45 mm
ØD 85 mm
B 19 mm
r₀ 0.6 mm
rₛ 1.1 mm
a 3.28 mm
ØD₁ 81.81 mm
b 1.9 mm
Hmotnost 0.4 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 52 mm
Dₐ max. 78 mm
Db min. 93 mm
bₐ min. 2.2 mm
rₐ max. 1 mm
Příslušný pojistný kroužek R85

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 32.687 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 20.325 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.92 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 7900 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 9400 min⁻¹
Výpočtový koeficient X 0.92
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE