51120**
Menu
51120**
51120**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

51120**

Rozměry a hmotnost

Ød 100 mm
ØD 135 mm
H 25 mm
rₛ 1 mm
Ød₁ 135 mm
ØD₁ 102 mm
Hmotnost 0.99 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 121 mm
Dₐ max. 114 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cₐ 95.3 kN
Základní statická únosnost C₀ₐ 268 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 11.2 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 2000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 2700 min⁻¹
Koeficient minimálního axiálního zatížení M 0.34
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE