51114**
Menu
51114**
51114**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

51114**

Rozměry a hmotnost

Ød 70 mm
ØD 95 mm
H 18 mm
rₛ 1 mm
Ød₁ 95 mm
ØD₁ 72 mm
Hmotnost 0.36 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 85 mm
Dₐ max. 80 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cₐ 46.6 kN
Základní statická únosnost C₀ₐ 127 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 5.77 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 2800 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 3800 min⁻¹
Koeficient minimálního axiálního zatížení M 0.11
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE