51110**
Menu
51110**
51110**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

51110**

Rozměry a hmotnost

Ød 50 mm
ØD 70 mm
H 14 mm
rₛ 0.6 mm
Ød₁ 70 mm
ØD₁ 52 mm
Hmotnost 0.16 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 62 mm
Dₐ max. 58 mm
rₐ max. 0.6 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cₐ 32.3 kN
Základní statická únosnost C₀ₐ 75.5 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 3.43 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3800 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 5000 min⁻¹
Koeficient minimálního axiálního zatížení M 0.035
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE