Zavedení automatizace kontrolních procesů pro inovovaná válečková železniční ložiska | ZKL Group
Menu
Zavedení automatizace kontrolních procesů pro inovovaná válečková železniční ložiska

Zavedení automatizace kontrolních procesů pro inovovaná válečková železniční ložiska

U válečkových radiálních ložisek železničních aplikací zaznamenáváme nárůst poptávky a pro zvýšení konkurenceschopnosti na náročném trhu je zapotřebí proces jejich výroby a kontroly zefektivnit. Proto jsme se v roce 2021 rozhodli zavést automatizaci a autonomní řízení kontrolních procesů, díky čemuž dojde ke zkrácení celkových výrobních časů a zvýšení produktivity.
Zautomatizováním dokončovacích operací tak vyloučíme lidský faktor a jeho následný vliv na výslednou kvalitu ložisek pro železniční dopravu, která je přísně sledována a jsou na ní kladeny vysoké nejen kvalitativní, ale také trvanlivostní požadavky.

Každý ložiskový díl, který projde linkou, je jedinečně označený, tzn. má zaznamenanou svojí historii, spolu se všemi kontrolovanými a měřenými parametry. Můžeme tak i po několika letech dohledat, kdy bylo ložisko vyrobeno, kontrolováno a s jakými parametry. Toto nám umožňuje specifická databáze, která je prostřednictvím nadřazeného autonomního řídícího systému s kontrolní linkou propojena.

Zavedením automatické linky jsme vytvořili technologické a ekonomické podmínky pro dokončování válečkových ložisek vyšších užitných vlastností, určených do drážních vozidel. Současně jsme tímto rozšířili automatický CNC řízený výrobní proces drážních ložisek, jež jsou od roku 2016 vyráběna na moderní výrobní lince, zahrnující operace soustružení a broušení. Pro obsluhující zaměstnance se jedná o zkvalitnění pracovních podmínek. Automatizací kontroly odpadne fyzicky náročná zátěž pro operátory a zároveň dojde ke zvýšení kvality a produktivity práce.

Pro realizaci projektu jsme využili dotační příležitosti a v červnu 2023 jsme zahájili kontrolu ložiskových kroužků již plně automaticky.