Ložiskáři v Národním centru kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství | ZKL Group
Menu
Ložiskáři v Národním centru kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství
10.11. 2023

Ložiskáři v Národním centru kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. spojilo síly s dalšími inovačními lídry z řad výzkumných ústavů, firem i univerzit v rámci NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC).

Účelem je soustředění kapacit jednotlivých pracovišť jeho členů ve prospěch řešení komplementárních projektů a rozvíjení komercializačních aktivit v rámci společné výzkumné agendy. Ta zahrnuje výzkumné programy Pokročilé materiály, Povrchové inženýrství a tribologie, Transportní jevy a energie, Aditivní výroba a Mechatronické systémy. Je zde zapojeno šest pracovišť výzkumných organizací a dvacet pět výzkumných pracovišť firem. Zaměření NCK je navrženo na základě kombinace víceoborových výzkumných specializací jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století.

Výzkumné aktivity přináší významný pokrok v mazání funkčních ploch ložisek, využití pokročilých povrchových úprav a povlaků, či mechatronických systémů v ložiskových jednotkách pro zvýšení spolehlivosti a efektivity valivých ložisek ZKL. A to v souladu s vizí ZKL GROUP: „Být předním světovým výrobcem technologicky vyspělých ložisek“.