IDRE S.A. – Peru v pohybu | ZKL Group
Menu
IDRE S.A. – Peru v pohybu
4.12. 2023

IDRE S.A. – Peru v pohybu

V polovině listopadu svolala společnost IDRE S.A. technický personál z různých sektorů údržby a oprav peruánského válečného námořnictva (Marina de Guerra del Perú) a společnosti SIMA (Servicios Industriales de la Marina S.A.) . Technici těchto společností se zúčastnili prezentace značky ZKL a doplňkových produktů, které tvoří kompletní portfolio společnosti IDRE S.A., našeho oficiálního zástupce v Peru.
Setkání se konalo v prostorách peruánského vojenského námořnictva a zúčastnilo se jej více než 150 mechaniků a techniků, kteří pozorně sledovali prezentace představující různá řešení pro námořní a kovodělný sektor. Za ZKL na tomto setkání vystoupili Ing. Edson Almeida – vedoucí technického oddělení pro Latinskou Ameriku a pan Pablo Méndez – prezident společnosti ZKL Rodamientos S.A., která je přímou dceřinnou společností koncernu ZKL a má na starosti organizaci obchodu v regionu.
 
Společnost SIMA jsou peruánské námořní loděnice, zřízené jako státní firma řídící se soukromým právem. Věnuje se údržbě, modernizaci, projektování a výstavbě jednotlivých subjektů v rámci peruánského válečného námořnictva. Kromě toho se také zabývá realizací projektů souvisejících s námořním a kovodělným průmyslem pro státní i privátní sektor. Jsou to jedny z nejuznávanějších námořních dílen na americkém kontinentu, certifikované podle nejvyšších standardů kvality.
 
Jsme přesvědčeni, že toto setkání představilo ZKL jako kvalitní značku a umožní nám certifikovat naše ložiska v různých průmyslových sektorech a odvětvích, která uznávají společnost SIMA, jako významnou certifikační společnost kvalitativních standardů.
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat majitelům společnosti IDRE S.A. za jejich ochotu uskutečnit tuto iniciativu a za vynikající organizaci a koordinaci akce.