ESG: Cesta k udržitelnosti a společenské odpovědnosti | ZKL Group
Menu
ESG: Cesta k udržitelnosti a společenské odpovědnosti

ESG: Cesta k udržitelnosti a společenské odpovědnosti

Společnost ZKL si uvědomuje svůj závazek k udržitelnosti a společenskému dopadu, proto se rozhodla zpracovat ESG report již v roce 2024.
Na základě Pařížské dohody se Evropská unie zavázala dosáhnout "klimatické neutrality" do roku 2050, což znamená, že bude produkovat pouze tolik skleníkových plynů, kolik dokáží odstranit ekosystémy. Pro podporu této politiky se ESG reportování (environmentální, sociální a firemní správa) stalo klíčovým nástrojem. ESG report je důležitý pro zvýšení transparentnosti a odpovědnosti firem a pomáhá investorům, spotřebitelům a dalším zainteresovaným stranám lépe porozumět tomu, jak společnost zohledňuje environmentální a sociální faktory ve svém podnikání a jak je řízena. Současně přispívá k trvalému a udržitelnému rozvoji podniků a trhu jako celku.

Společnost ZKL se v rámci svého podnikání již několik let přiklání k udržitelnému přístupu. Z hlediska ochrany životního prostředí se zaměřuje na zavádění nových technologií vedoucích ke snižování energetické a ekologické náročnosti výroby. Instaluje solární panely na střechy svých budov. Paralelně s tím aktivně pracuje na minimalizaci škodlivých vlivů na okolní prostředí.

Pokud jde o sociální stránku, firma se zavázala k podpoře různorodosti ve svém pracovním týmu, a proto přijímá zaměstnance bez ohledu na jejich pohlaví, věk nebo náboženské vyznání. K upevnění vztahů a podpory mezi zaměstnanci pořádá pravidelné firemní akce. Nedávno také zavedla schránku důvěry, která umožňuje anonymní sdílení obav, nápadů a stížností, což posiluje otevřenou komunikaci a důvěru v rámci firmy.

ESG není pro společnost ZKL jen prázdným slovem, ale skutečným závazkem, který přináší pozitivní změny jak pro firmu samotnou, tak pro její zaměstnance a životní prostředí kolem ní.