Den rodiny 2024 | ZKL Group
Menu
Den rodiny 2024
25.6. 2024

Den rodiny 2024

Den rodiny ZKL patří mezi oblíbené tradiční firemní akce pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Pravidelně se společně setkáváme v červnu v obou našich výrobních závodech – v Brně i Klášterci.
Den rodiny v Brně

V sobotu 22. června se uskutečnil Den rodiny v ZKL Brno, a.s. I přes deštivý začátek si nakonec ti, co dorazili, již užívali letního slunečného počasí.  I letos na děti čekala spousta zábavných stanovišť, kde se ukázala zručnost a koordinace. Dalšími atrakcemi bylo malování na obličej, tetování, skákací hrady, veselé hry s klaunem, zvířátka z balónků a výtvarná soutěž „namaluj své rodiče v práci“.

Novinkou bylo hašení hořícího domu za účasti HZS JMK, což nebylo jednoduché, ale díky trpělivosti malých účastníků akce se vše podařilo.

V rámci komentované prohlídky byla pro děti připravena „Cesta za pokladem“. Po seskládání indicií vyšel typorozměr kuželíkového ložiska PLC 81-11-15.7. Kdo správně hledal, dostal na konci cesty sladkou odměnu. Během prohlídky se mohli návštěvníci podívat na nově pořízenou technologii pro kuželíkovou i sériovou výrobu a zkusit si smontovat ložisko. Jako obvykle měla montáž ložisek velký úspěch u dětí i dospělých.

Pohodový rodinný den jsme zakončili vyhlášením nejlepších jezdců na rodeo býkovi v kategoriích dospělí i děti. Vítězové si odnesli věcné ceny.

Děkujeme za účast a těšíme se za rok na viděnou.
Za organizační tým Dagmar Vymazalová
Den rodiny v Klášterci nad Ohří
 
Den rodiny se v ZKL Klášterec nad Ohří konal 15. června. Kromě našich současných kolegů a jejich rodin jsme letos veřejně pozvali i bývalé zaměstnance, kteří strávili v ZKL dlouhá léta od vyučení až do odchodu do zaslouženého důchodu. Této nabídky využilo 55 bývalých zaměstnanců, kteří měli možnost nahlédnout do kronik a zhlédnout fotografie z dob minulých.

Celkem jsme letos přivítali 242 osob, z toho 73 dětí.

Soutěže a atrakce byly doplněny občerstvením a možností prohlídky výrobního podniku.

Za organizační tým Jarmila Bůchová
Obě akce se vydařily a hosté odcházeli domů spokojení. Děkujeme všem za účast a velmi si vážíme děkovných reakcí, které jsme obdrželi. Velké díky patří i oběma našim organizačním týmům za skvělou přípravu.