1. Předmluva | ZKL Group
Menu
1. Předmluva 1. Předmluva

1. Předmluva

Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:
Koncern ZKL je výrobce a dodavatel valivých ložisek, který má své sídlo v České republice. Koncern vznikl v roce 1999 integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Výroba ložisek vlastní konstrukce byla v ZKL zahájena v roce 1947. V roce 1953 byl založen Výzkumný ústav pro valivá ložiska, který byl do nového koncernu integrován jako ZKL-Výzkum a vývoj. S jeho spoluprací byl v jednotlivých výrobních závodech koncernu zaváděn do výroby široký sortiment ložisek, který je neustále rozšiřován a inovován pro uspokojování potřeb nejnáročnějších zákazníků. Od té doby se rozšířilo působení ZKL do celého světa. V roce 1954 byla registrovaná ochranná známka ZKL, která je chráněná v 53 zemích světa.

Inovace a rozšiřování sortimentu valivých ložisek je v koncernu realizováno prostřednictvím vlastního výzkumu a vývoje. Návrh ložisek je realizován s podporou nejmodernějších výkonných CAD programů a výpočetních programů s využitím metody konečných prvků. Rovněž výrobní závody jsou průběžně modernizovány a vybavovány numericky řízenými technologiemi. Jedním z posledních výsledků vlastního výzkumu a vývoje v koncernu a spolupráci se zákazníky a výzkumnými pracovišti vysokých škol je zavedení výroby ložisek nové generace s označením NEW FORCE. Tato ložiska se vyznačují především vyšší dynamickou únosností, která je výsledkem komplexního řešení technického rozvoje včetně nových metodik při navrhování ložisek, optimalizace vnitřní konstrukce ložisek pomocí MKP, vyšších garantovaných parametrů ložiskových materiálů, nových technologií a výrobního procesu.

Hlavní katalog valivých ložisek ZKL uvádí přehled standardních a speciálních valivých ložisek a příslušenství, která se vyrábějí a dodávají pod označením ZKL. V jednotlivých kapitolách katalog obsahuje všeobecné informace o valivých ložiskách ZKL a tabulkovou část, uvádějící základní parametry kompletního sortimentu ložisek ZKL. Informace, které se týkají jen určitého typu ložiska, jsou uvedeny v rozšířené úvodní části kapitoly věnované příslušnému typu ložiska. Kromě Hlavního katalogu ZKL vydává další katalogy, které jsou zaměřeny na oborově zaměřené výrobky, jako například Ložiska ZKL pro kolejová vozidla, nebo katalogy zcela nových typů ložisek. Technické informace o speciálním výrobním programu ZKL a ložiskách určených pro zvláštní aplikace umožňují častější aktualizaci svého obsahu a lepší distribuci cílovým zákazníkům.

Toto vydání Hlavního katalogu je z velké části přepracováno a doplněno o nové informace pro uživatele ložisek z řady vývojových pracovníků, konstruktérů, pracovníků nákupu i provozních techniků, kteří s ložisky denně pracují. Publikace je rovněž převedena do elektronické podoby. Textová část i parametry ložisek odpovídají stavu sortimentu ložisek i stavu technologií a výsledků vývoje k termínu vzniku katalogu, tedy ke konci roku 2012. Vzhledem k neustálému vývoji si vyhrazujeme právo provádět změny ve výrobním sortimentu, které budou v katalogu zahrnuty při dalším vydání. Rovněž případné změny parametrů uvedených v tomto katalogu proti předchozím vydáním jsou výsledkem konstrukčního vývoje, výpočtových metod, nových výrobních technologií a používaných materiálů. Informace o nových výrobcích najdete na internetové adrese www.zkl.cz nebo www.zkl.eu. 

V katalogu jsou užívány jednotky v souladu s ISO.