6407
Menu
6407
6407
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6407

Rozměry a hmotnost

Ød 35 mm
ØD 100 mm
B 25 mm
rₛ 1.5 mm
Hmotnost 0.95 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 44 mm
Dₐ max. 90 mm
rₐ max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 55.2 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 31 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.409 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 7500 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 8900 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE