6406
Menu
6406
6406
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6406

Rozměry a hmotnost

Ød 30 mm
ØD 90 mm
B 23 mm
rₛ 1.5 mm
Hmotnost 0.73 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 39 mm
Dₐ max. 80 mm
rₐ max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 43 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 23.7 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.077 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 8400 min⁻¹
Referenční otáčky - olej no 10000 min_1
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE