6405
Menu
6405
6405
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6405

Rozměry a hmotnost

Ød 25 mm
ØD 80 mm
B 21 mm
rₛ 1.5 mm
Hmotnost 0.53 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 34 mm
Dₐ max. 70 mm
rₐ max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 36 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 19.2 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.873 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 9400 min⁻¹
Referenční otáčky - olej no 11000 min_1
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE