6319
Menu
6319
6319
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6319

Rozměry a hmotnost

Ød 95 mm
ØD 200 mm
B 45 mm
rₛ 3 mm
Hmotnost 5.72 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 109 mm
Dₐ max. 186 mm
rₐ max. 2.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 153 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 119 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 4.15 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3300 min⁻¹
Referenční otáčky - olej no 4000 min_1
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE