6318-2Z
Menu
6318-2Z
6318-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6318-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 90 mm
ØD 190 mm
B 43 mm
rₛ 3 mm
Hmotnost 5.15 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 103 mm
db max. 108 mm
Dₐ max. 176 mm
rₐ max. 2.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 143 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 104 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 4 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3400 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE