6313-2Z
Menu
6313-2Z
6313-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6313-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 65 mm
ØD 140 mm
B 33 mm
rₛ 2.1 mm
Hmotnost 2.1 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 76 mm
db max. 78 mm
Dₐ max. 128 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 92.6 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 59.6 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 2.68 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 5000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE