6312-2Z
Menu
6312-2Z
6312-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6312-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 60 mm
ØD 130 mm
B 31 mm
rₛ 2.1 mm
Hmotnost 1.72 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 72 mm
db max. 75 mm
Dₐ max. 118 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 81.5 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 52.1 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 2.37 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 5300 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE