6311-2Z
Menu
6311-2Z
6311-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6311-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 55 mm
ØD 120 mm
B 29 mm
rₛ 2 mm
Hmotnost 1.38 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 65 mm
db max. 67 mm
Dₐ max. 110 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 71 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 44.7 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 2.03 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 5600 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE