6310-2Z
Menu
6310-2Z
6310-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6310-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 50 mm
ØD 110 mm
B 27 mm
rₛ 2 mm
Hmotnost 1.08 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 60 mm
db max. 61.8 mm
Dₐ max. 100 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 61.8 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 37.7 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.72 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 6300 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE