6309
Menu
6309
6309
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6309

Rozměry a hmotnost

Ød 45 mm
ØD 100 mm
B 25 mm
rₛ 1.5 mm
Hmotnost 0.83 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 52 mm
Dₐ max. 91 mm
rₐ max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 52.804 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 31.715 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.442 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 7100 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 8400 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE