6308
Menu
6308
6308
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6308

Rozměry a hmotnost

Ød 40 mm
ØD 90 mm
B 23 mm
rₛ 1.5 mm
Hmotnost 0.63 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 47 mm
Dₐ max. 81 mm
rₐ max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 40.76 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 24.17 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.099 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 7900 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 9400 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE