6307-2Z
Menu
6307-2Z
6307-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6307-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 35 mm
ØD 80 mm
B 21 mm
rₛ 1.5 mm
Hmotnost 0.46 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 42 mm
db max. 44 mm
Dₐ max. 71 mm
rₐ max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 33.4 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 19.2 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.87 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 8400 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE