6306-2Z
Menu
6306-2Z
6306-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6306-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 30 mm
ØD 72 mm
B 19 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.35 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 36 mm
db max. 38.9 mm
Dₐ max. 65 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 29.7 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 15.7 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.71 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 10000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE