6305
Menu
6305
6305
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6305

Rozměry a hmotnost

Ød 25 mm
ØD 62 mm
B 17 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.23 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 31 mm
Dₐ max. 55 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 21.1 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 10.806 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.491 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 11000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 13000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE