6304
Menu
6304
6304
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6304

Rozměry a hmotnost

Ød 20 mm
ØD 52 mm
B 15 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.15 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 26 mm
Dₐ max. 45 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 15.9 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 7.811 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.355 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 14000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 17000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE