6303-2Z
Menu
6303-2Z
6303-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6303-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 17 mm
ØD 47 mm
B 14 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.12 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 23 mm
db max. 23 mm
Dₐ max. 41 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 13.6 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 6.56 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.3 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 16000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej no - min_1
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE