6302-2Z
Menu
6302-2Z
6302-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6302-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 15 mm
ØD 42 mm
B 13 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.082 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 20 mm
db max. 20.5 mm
Dₐ max. 36 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 11.3 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 5.34 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.24 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 18000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE