6302
Menu
6302
6302
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6302

Rozměry a hmotnost

Ød 15 mm
ØD 42 mm
B 13 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.085 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 20 mm
Dₐ max. 36 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 11.31 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 5.33 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.242 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 18000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 21000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE