6301-2RS
Menu
6301-2RS
6301-2RS
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6301-2RS

Rozměry a hmotnost

Ød 12 mm
ØD 37 mm
B 12 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.06 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 17 mm
db max. 17 mm
Dₐ max. 32 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 9.76 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 4.24 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.19 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 13000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE