6300-2Z
Menu
6300-2Z
6300-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6300-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 10 mm
ØD 35 mm
B 11 mm
rₛ 0.6 mm
Hmotnost 0.053 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 14 mm
db max. 15 mm
Dₐ max. 31 mm
rₐ max. 0.6 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 8.07 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 3.43 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.16 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 22000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE