6208-2Z
Menu
6208-2Z
6208-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6208-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 40 mm
ØD 80 mm
B 18 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.37 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 47 mm
db max. 48 mm
Dₐ max. 73 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 32.6 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 19.9 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.9 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 8400 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE