6205
Menu
6205
6205
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6205

Rozměry a hmotnost

Ød 25 mm
ØD 52 mm
B 15 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.13 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 30 mm
Dₐ max. 47 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 14 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 7.94 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.361 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 12000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 15000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE