6204-2Z
Menu
6204-2Z
6204-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6204-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 20 mm
ØD 47 mm
B 14 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.11 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 25 mm
db max. 25.5 mm
Dₐ max. 42 mm
rₐ max. 0.6 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 12.8 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 6.55 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.3 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 15000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE