6203-2Z
Menu
6203-2Z
6203-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6203-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 17 mm
ØD 40 mm
B 12 mm
rₛ 0.6 mm
Hmotnost 0.065 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 21 mm
db max. 21.4 mm
Dₐ max. 36 mm
rₐ max. 0.6 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 9.53 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 4.73 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.22 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 18000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE