609-2ZR
Menu
609-2ZR
609-2ZR
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

609-2ZR

Rozměry a hmotnost

Ød 9 mm
ØD 24 mm
B 7 mm
rₛ 0.3 mm
Hmotnost 0.02 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 11 mm
db max. 12 mm
Dₐ max. 22 mm
rₐ max. 0.3 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 3.67 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 1.64 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.07 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 35000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE