608-2ZR
Menu
608-2ZR
608-2ZR
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

608-2ZR

Rozměry a hmotnost

Ød 8 mm
ØD 22 mm
B 7 mm
rₛ 0.3 mm
Hmotnost 0.015 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 10 mm
db max. 10 mm
Dₐ max. 20 mm
rₐ max. 0.3 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 3.28 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 1.36 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.06 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 35000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej no - min_1
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE