6032
Menu
6032
6032
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6032

Rozměry a hmotnost

Ød 160 mm
ØD 240 mm
B 38 mm
rₛ 2.1 mm
Hmotnost 5.9 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 169 mm
Dₐ max. 231 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 143 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 143 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 4.3 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 2400 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 3000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE