6014-2RS
Menu
6014-2RS
6014-2RS
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6014-2RS

Rozměry a hmotnost

Ød 70 mm
ØD 110 mm
B 20 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.62 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 75 mm
db max. 78 mm
Dₐ max. 103 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 38 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 31 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.41 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3800 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE